Oferta

Wentylacja mechaniczna

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz. W systemie wentylacji powietrze jest oczyszczane za pomocą filtrów, oraz w zależności od potrzeby powietrze w instalacji wentylacji może być podgrzewane, lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania powietrze w układzie wentylacji może też być osuszane lub nawilżane.

Wentylacja ma służyć:

 • dostarczaniu tlenu niezbędnego do oddychania człowieka, przy spełnieniu minimalnych wymagań stanowionych przez akty prawne
 • prawidłowego przebiegu procesów spalania
 • obniżaniu zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym
 • pomocą w usuwaniu zanieczyszczeń pyłowych
 • usuwanie oparów, gazów, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych szkodliwych dla organizmu do poziomu akceptowalnego dla organizmów
 • usuwanie przykrych i uciążliwych zapachów
 • usuwanie zysków ciepła i wilgoci z procesów technologicznych

Skuteczność wentylacji mechanicznej zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń. Dlatego tak ważne jest dla komfortu i zdrowia oraz wydajności pracy użytkowników,   odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji, oraz regulacja działającego systemu.

Wykonujemy:

 • Wentylację budynków mieszkalnych, mieszkań
 • Wentylację biur
 • Wentylację garaży
 • Wentylację budynków użyteczności publicznej,
 • Wentylację hal i magazynów
 • Wentylację sklepów
 • Wentylację do żłobków i przedszkoli, szkół
 • Wentylacje procesów produkcyjnych i technologicznych
 • Pomiary wydajności wentylacji
 • Pomiary głośności wentylacji
 • Projekty wentylacji mechanicznej

Wykonujemy projekty wentylacji wraz z uzgodnieniami SANEPID, PIP, P.POŻ,

Wykonujemy instalacje wentylacji mechanicznej w pełnym zakresie, specjalistyczne instalacje wentylacji chemio- kwaso- odporne, dygestoria, okapy, odciągi miejscowe. Wykonujemy wyciszanie istniejących systemów wentylacji i usprawniamy, dostosowujemy do nowych aranżacji  instalacje wentylacji już wykonane. Wykonujemy pomiary i regulacje systemów wentylacji, oraz pomiary głośności instalacji wentylacji i klimatyzacji, a także ekspertyzy poprawności działania instalacji wentylacji.

Klimatyzacja

W naszej ofercie znajdą Państwo klimatyzacje najlepszych firm, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Elegancki i nowoczesny design naszych klimatyzacji oraz uniwersalne proporcje pozwalają na wkomponowanie ich w wystrój każdego wnętrza. Każdy klimatyzator wyposażony jest w pilot zdalnego sterowania pozwalający na łatwą i komfortową regulację wszystkich dostępnych funkcji.

Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji filtrów klimatyzacja doskonale oczyszcza i poprawia jakość powietrza, szczególnie przydatne dla alergików oraz osób dbających o swoje zdrowie.

Pracę naszą zaczynamy od projektu a kończymy na wykonawstwie i próbach szczelności.

Klimatyzacja i wentylacja tworzą komfort i bezpieczeństwo we wszystkich domach, biurach, mieszkaniach i wszędzie tam gdzie są zainstalowane.

W takich placówkach jak szpitale i bloki operacyjne ich montaż jest wręcz konieczny i niezbędny. Jednak systemy tam montowane muszą spełniać o wiele większe wymagania niż te montowane w naszych domach czy biurach. Muszą one bezawaryjnie pracować przez długie lata zapewniając sterylne warunki.

Klimatyzator to urządzenie służące do chłodzenia pomieszczenia.
Główne elementy klimatyzatora to: wentylator, parownik, skraplacz, sprężarka

Schemat działania klimatyzatora
1 - skraplacz
2 - zawór dławiący
3 - parownik
4 - sprężarka

schemat klimatyzatora

Wentylator powoduje obieg powietrza na parowniku znajdującym się w środku schładzanego pomieszczenia. Powietrze w pomieszczeniu schładza się na parowniku i oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu pośredniemu, który cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Potem czynnik pośredni - gaz, zostaje sprężony w sprężarce, wówczas wzrasta jego temperatura i podawany jest na skraplacz mieszczący się na zewnątrz. Na skraplaczu tym ciepło z czynnika przekazane jest do powietrza zewnętrznego, gaz się skrapla i staje cieczą pod wysokim ciśnieniem. Ciecz dochodzi do zaworu rozprężnego, a tam jest zmniejszone jej ciśnienie oraz temperatura. Schłodzony czynnik ponownie jest podany do parownika, gdzie się ogrzewa od powietrza z pomieszczenia i przechodzi w gaz.

Na początku klimatyzacja była zwartym urządzeniem, instalowanym bardzo często na elewacji budynku lub w oknach. Jednak z uwagi na spory hałas jaki generuje sprężarka, zdecydowano się podzielić urządzenie: parownik i wentylator tworzą jednostkę wewnętrzną, natomiast skraplacz i sprężarka - jednostkę zewnętrzną. Obie te jednostki połączone są ze sobą przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym). Rozwiązanie to pozwala usytuować jednostkę zewnętrzną z dala od ludzi. W zależności od producenta danego systemu klimatyzacyjnego odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi mniej więcej 15 m. Klimatyzatory podzielone w ten sposób nazywamy klimatyzatorami typu split.